Модели телевизоров SONY с подсветкой лампами CCFL

с подсветкой LED

Модель
Матрица и подсветка
Основная плата и блок питания

Панель
V315B3-L01, либо LTY320AP01/02/06/03

Подсветка CCFL/EEFL
6 Lamp CCFL

MainBoard
1-878-659-22 A1707715C

PSU
APS-253 (ID) A1704563A GT3

Панель
LTY320HM01 03, либо LTY320AP04

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
1-881-019-32 BEN

PSU
3L314W PSC10308D G2SLD

Панель
LTY320AP04

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
1-880-238-21 (173141221) BAA board

PSU
PSC10308E M A-1752-778-A G2LE UNIT G2LSD

Панель
LTY400HM01 A05 , либо T400HW03 V.6

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
BAA board A-1757-166-A (A1757166A) A1757169A

PSU
APS-254 G2

Панель
LTY320AP05 006, либо LTY320AP04

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
BAA board

PSU
APS-252

Панель
LTY320AB01 005

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
1-857-143-11 B

PSU
DPS-205CP - 147409911 G1D (32)

Панель
LTY320AP5 001

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
1-880-238-21

PSU
PSC10308D M - G2LS-D

Панель
LTZ400HM01 A13

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
BAA board A-1784-340-A

PSU
APS-254 G2HE A-1752-780-A

Панель
LTY400HF06, либо LTY400HM02

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
1-881-019-32 BEN

PSU
APS-272 GE3B

Панель
LTY460HN01

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
1-883-753-32

PSU
APS-282 (ID) 1-883-861-11 G3 board

Панель
LTA320WT-L06

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
1-874-223-11 = B1 = 1-874-223-12

PSU
A-1276-472-A 1-874-218-11 (1-728-835-11),

Панель
T370HW03 V.8 181107411

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
1-881-019-13 BEN A-1763-564-A A1763564A

PSU
APS-253 G2ME 147420121

Панель
LTA320W2-L14

Подсветка CCFL/EEFL
16 Lamp CCFL

MainBoard
1-870-688-11 - A-1189-406-A - I1198236D A1 BDT , либо BDTR

PSU
1-870-685-12 G1 - 1-727-577-12 A-1189-415-A A1189415A

Панель
LTZ400HM02 A04

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
MT66_EU - S0100-2 EB1C23

PSU
APS-284 - 1-883-776-21 - 147431011 G14

Панель
T370XW02 v.c

Подсветка CCFL/EEFL
CCFL

MainBoard
BT22T A1707715B

PSU
3H267W-2 G4T

Панель
LTY400HS-LH3, либо LTZ400HA03

Подсветка CCFL/EEFL
20 Lamp CCFL

MainBoard
1-871-229-12 , A1196582C, A1196581CAE - BE , TUE

PSU
1-871-504-11 A1207096A G2A board

Панель
LTY400HA12 A02

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
1-878-999-11 A (Y2008590B)

PSU
1-879-646-11 (A1708948A)

Панель
LTY400HA01

Подсветка CCFL/EEFL
20 Lamp CCFL

MainBoard
1-875-865-11 BE1F

PSU
1-872-986-13

Панель
LTY400HM01

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
1-881-019-32 - A-1767-672-A BEN   A1763564A

PSU
APS-253 APS-254 G2

Панель
T315XW02 V.E

Подсветка CCFL/EEFL
CCFL

MainBoard
1-873-891-13 A-1309-278-A D2 BOARD COMPLETE

PSU
1-872-334-13 A-1257-921-A G1 BOARD, COMPLETE

Панель
LTY320HA03 A02

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
1-878-999-11 - A-1641-831-A

PSU
PSC10265H M G2BS

Панель
T260XW02 V.Q

Подсветка CCFL/EEFL
CCFL

MainBoard
1-878-659-11 (A1708536B)

PSU
PS6203 PS6204

Панель
T315HW04 V.0

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
BAA board, SAA

PSU
3L314W PSC10308F G2LSF

Панель
LTY400HM07

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
1-883-753-32

PSU
APS-282 1-883-861-11, либо G2BS-C 3H371W PSC10355 M 147428211

Панель
LTY400HA12

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
1-878-942-12 BA board

PSU
IP1 board A-1660-720-B - IP1 1-878-598-11

Панель
LTZ320AA01

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
1-875-656-22

PSU
DPS-205CP

Панель
LTA400HM19

Подсветка CCFL/EEFL
10 Lamp CCFL

MainBoard
MT5367_MB - S1101-1 - 48.73R01.011

PSU
DPS-166DP

Панель
LTZ320WH-LH2 100

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
1-873-000-11 BE1, Video: 1-872-989-11 ,

PSU
APS-229 (CH) 1-873-216-12

Панель
LTY400HF05

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
1-878-942-22 A-1663-964-B BA board

PSU
IP1 A-1660-720-A

Панель
LTA260W2-L19, либо T260XW02 V.6

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
1-870-688-11 BDTR , 1-870-677-11 BDT

PSU
1-870-685-12 A-1189-415-A G1

В базе моделей SONY: 158.