Модели телевизоров AKIRA

Модель
Матрица и подсветка
Основная плата и блок питания

Панель
SM315TWD602 D0206

Подсветка LED
CC02320D562V08

MainBoard
CV3463H-A42

PSU
integrated into MainBoard

Панель
ST3151A05-8

Подсветка LED

MainBoard
TP.MS3463S.PB801

PSU
integrated into MainBoard

Панель
ST3151A05-8

Подсветка LED

MainBoard
TP.MS3463S.PB801

PSU
integrated into MainBoard

Панель
ST3151A05-8

Подсветка LED

MainBoard
TP.VST59.PB819

PSU
integrated into MainBoard

Панель
ST3151A04-9 Ver.2.1

Подсветка LED
Direct LED

MainBoard
TP.MS3463S.PB801

PSU
integrated into MainBoard

Панель
VVH32L147G22LTY

Подсветка LED
CC02320D570V12 320L 32E9 7S1P

MainBoard
CV512H-U42 CV512H-U42-11

PSU
integrated into MainBoard

Панель
V315B1-L01

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
JUG7.820.121 Ver1.01

PSU
QAL0748-001 QAL0729-001

Панель
V260B1-L02 Rev.C1

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
MSDV2601-ZC01-01 C 303C2601073

PSU
MIP260B-1

Панель
T420XW01 V.7

Подсветка CCFL/EEFL
20 Lamp CCFL

MainBoard
TV3201-ZC01-02 303C3201075 (C)

PSU
MLT198L

Панель
M190PW01

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
HK-HDMI-MSTV-V5.0

PSU
Adapter 12V

Панель
SM400SWD501

Подсветка LED
CC02400D780V01 40E6 10S1P 4X10

MainBoard
CV3463H-A42

PSU
integrated into MainBoard

Панель
LM220WE1(TL)(D1), либо LM220WE1(TL)(D3)

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
HK-HDMI-MSTV-V5.0, либо HK-HDMI-MSTV-V5.1

PSU
Adapter 12V

Панель
LC320W01

Подсветка CCFL/EEFL
18 Lamp EEFL

MainBoard
VCB4100

PSU
1PLT-200B

Панель
V270W1-L04

Подсветка CCFL/EEFL
14 Lamp CCFL

MainBoard
782-L27W18-150A , 782.L37W25-4000

PSU
782-L27W18-200B

Панель
V320B1-L01

Подсветка CCFL/EEFL
16 Lamp CCFL

MainBoard
MSDV2601-ZC01-01 C

PSU
MLT666 rev2.8

Панель
V315B1-L01 Rev.C2

Подсветка CCFL/EEFL
16 Lamp CCFL

MainBoard
MSDV2601-ZC01-01 C

PSU
MLT666 Rev.2.8 L

Панель
17 дюймов

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
MT2023B_V1.2A

PSU
Adapter 12V

Панель
V270B1-L03 Rev.C1

Подсветка CCFL/EEFL
12 Lamp CCFL

MainBoard
JUG7.820.015

PSU
FSP205-5E01

Панель
SVA190WX02TB

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
MSDV1901-ZC01-02 (B) MST9E19A

PSU
integrated into Mainboard

Панель
LC151X01-A3

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
TVL_151M

PSU
Adapter 12V 5A

Панель
M220EW01 V.0

Подсветка CCFL/EEFL
Edge

MainBoard
7500-ABLTV190-004

PSU
Adapter 12V

Панель
V315B1-L01 Rev.C3

Подсветка CCFL/EEFL
16 Lamp CCFL

MainBoard
MSDV2601-ZC01-01 C

PSU
MLT666

Панель
V260B1-L02 Rev.C1, либо V260B1-L03, либо V260B1-L04

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
DVD DV8202-ZC01-01(A) SPHE8202L , D5888S , лазер: SF-HD65

PSU
MLT666 REV:2.8

Панель
V260B1-L02 Rev.C1

Подсветка CCFL/EEFL
4 Lamp CCFL

MainBoard
MSDV2601-ZC01-01 C P/N:303C2601073

PSU
MIP260B-1

Панель
B154EW01

Подсветка CCFL/EEFL
1 Lamp CCFL

MainBoard
MK-D E248237

PSU
Adapter 12V

Панель
V296W1-L14

Подсветка CCFL/EEFL
16 Lamp CCFL

MainBoard
TVM3001103

PSU
AVKXD24V.PCB

Панель
30 дюймов 1280 x 768

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
TVM3001103

PSU
AUKXD24V.PCB

Панель
LC320W01 (A6)(K4)

Подсветка CCFL/EEFL
20 Lamp EEFL

MainBoard
JUJ7.820.171 V1.2

PSU
FSP179-4F01

Панель
37 дюймов

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
782-L37W25-6900 , 782.L27W18-150A

PSU
KAS200-5S241812XLS

Панель
LC470WU4

Подсветка CCFL/EEFL

MainBoard
JUG.7.820.265_Ver1.00

PSU
PSU:FSP368-4N02

В базе моделей AKIRA: 30