Модели телевизоров GOLDSTAR

Модель
Матрица и подсветка
Основная плата и блок питания

Панель
LC320DXJ-SFA2, либо RDL32HY

Подсветка LED
5800-W32001-3P00 J02K03947A

MainBoard
5800-A6M31G-0P10 VER:00.01, либо 5800-A6M31G-0P00

PSU
integrated into MainBoard

Панель
LVW320SSTM E1

Подсветка LED

MainBoard
40-MS82S0-MAD2XG

PSU
40-P081C0-PWD1XG (08-PE081C0-PW200AA)

Панель
M185BGE-P02

Подсветка LED

MainBoard
T.VST29.61C 12296

PSU
HKC-PL01 REV:3.0

Панель
LVW320CSTM E3 V1

Подсветка LED
Edge LED 67-H93402-0A0

MainBoard
40-MS82S0-MAD2XG MS82S

PSU
40-P081C0-PWD1XG

Панель
T260XW06 V.2, либо LTA230AP01

Подсветка LED
26T08-04 TS26T08009A

MainBoard
40-MS8200-MAD2XG (40-MS8200-MAC2XG V8-MS82AGS)

PSU
Adapter 12V

Панель
LVW320NEAL CJ9W02 V4

Подсветка LED

MainBoard
MT31SR 40-MT31SR-MAD2HG GLQ114980H

PSU
40-EL2810-PWE1XG 81-EL281C0-PL290AA.

Панель
M215HGE-P02

Подсветка LED

MainBoard
CV181L-Y

PSU
HKC-PL01 REV.3.0

Панель
LTA320AN01, либо LVW320CSTT

Подсветка LED
G1GE-320SM0-R5, LJ64-03019A

MainBoard
40-MS82S0-MAD2XG (H)

PSU
40-P081C0-PWD1XG

Панель
M185XW01 V.F

Подсветка LED
40EA3000-X1-8, 40EA3000-X1-9

MainBoard
40-MS8200-MAD2XG

PSU
Adapter 12V

Панель
RDL400FY V400HJ6-PE1 (C1)

Подсветка LED
5800-W40000-2P00 VER1.0

MainBoard
5800-A6M30G-0P00 VER00.00

PSU
integrated into MainBoard

Панель
M236HGE-P01

Подсветка LED

MainBoard
T.VST29.61C 12512

PSU
HKC-PL01 REV.3.0

Панель
HK236WLEDM-CH24H

Подсветка LED
RF-HK236814-1604S-03

MainBoard
CV9202L-T

PSU
PDN-48-48A Adapter 12V 4A

Панель
LM215DA-T01 HK215WLEDM-DH24H

Подсветка LED
Edge LED 60 mA

MainBoard
T.VST29.61C 12296

PSU
HKC-PL01

Панель
LVF420AUBK

Подсветка LED

MainBoard
40-MS82S0-MAD2XG (H)

PSU
40E421C5-PWB1XG

Панель
LC490DUJ-SHA2

Подсветка LED
5800-W49001-1P00 VER02.00

MainBoard
5800-A6M33G-0P20 VER00.05

PSU
168P-L5L017-W3 5800-L5L017-W300

Панель
LC215DT9A HK215WLEDM-DH96M

Подсветка LED

MainBoard
CV9202L-T

PSU
Adapter 12V

Панель
V236BJ1-P03 RDL24OHY

Подсветка LED
5800-W24000-1P00

MainBoard
5800-A6M35G-0P10 VER00.01

PSU
Adapter 12V

Панель
HK215WLEDM - DH67H

Подсветка LED
EDGE LED

MainBoard
CV9202L-T

PSU
Adapter 12V

Панель
LVF400NEAL

Подсветка LED
67-H99985-0A0 40S4600

MainBoard
MT31SR 40-MT31SR-MAD2HG

PSU
40-EL3910-PWF1XG 81-EL391C0-PL290AA

Панель
LVW280CS0T E26 V3

Подсветка LED
T0T 28B2550 3030C 5S1P

MainBoard
40-MT31BP-MAA2LG MT31BP MIPE07R41 REV1.5

PSU
integrated into MainBoard

Панель
V185BJ1-PE1 HK185WLEDM-CH25H

Подсветка LED

MainBoard
CV9202L-T

PSU
Adapter 12V

Панель
LVW320CS0T

Подсветка LED

MainBoard
40-MT31BP-MAA2LG

PSU
integrated into MainBoard

Панель
C275X15-E1-H

Подсветка LED

MainBoard
JUC7.820.00130484

PSU
integrated into MainBoard

Панель
V185B1-PE1

Подсветка LED
EDGE LED

MainBoard
T.VST29.61C 12296

PSU
Adapter 12V

Панель
V185BJ1-LE1

Подсветка LED

MainBoard
40-MT31BP-MAA2LG

PSU
integrated into MainBoard

Панель
C420F16-E1-C

Подсветка LED
0342DY007 KS5R5 3P42DY005

MainBoard
TP.MS3463S.PB801

PSU
integrated into MainBoard

Панель
C275X15-E6-H

Подсветка LED

MainBoard
JUC7.820.00130484

PSU
integrated into MainBoard

В базе моделей GOLDSTAR: 27